kurs-excel-za-darmo

10 formuł Excela, dzięki którym wyjdziesz wcześniej z pracy

Nie trać więcej czasu, próbując ręcznie wyliczyć coś w Microsoft Excel. Poznaj efektywne sposoby korzystania z bogatej kolekcji formuł w Excelu, które nie tylko znacząco zredukują czas, jaki spędzasz na dłubaniu w skoroszytach, ale także poprawią dokładność Twoich wyliczeń i raportów. A Ty nie będziesz zostawać w biurze po godzinach.

Formuły Excela, które musisz znać

1. SUMA Przykład: SUMA(2,3) lub SUMA(A1, B1) lub SUMA(A1:A12) Formuła SUMA robi dokładnie to, czego możemy się spodziewać po jej nazwie – pozwala dodać (zsumować) dwie lub więcej liczb. Możemy sumować konkretne liczby (podając je jako argumenty w nawiasie) lub użyć oznaczeń komórek w arkuszu do zsumowania wartości, jakie się w nich znajdują. Możemy też zsumować zakres komórek, wtedy oddzielamy nazwy komórek dwukropkiem (jak w trzecim przykładzie powyżej). 2. ILE.LICZB Przykład: =ILE.LICZB(A1:A11) Wynikiem tej funkcji jest liczba komorek z zaznaczonego zakresu, ktore zawierają wartości numeryczne. kurs_excel_funkcja-licz Zdjęcie powyżej demonstruje działanie funkcji ILE.LICZ. Zauważ, że wynik wynosi 10, a zaznaczony obszar ma 11 komórek. To dlatego, że w jednej z komórek znajduje się tekst, a nie liczba. 3. ILE.NIEPUSTYCH Przykład: =ILE.NIEPUSTYCH(A1:A10) W odróznieniu od poprzedniej funkcji, ta funkcja zwraca liczbę komórek w danym zakresie, w których są jakiekolwiek wartości – bez względu na ich typ. Mogą więc to być zarówno tekst jak i liczby. kurs_excel_funkcja-ile-niepustych 4.DŁ Przykład: =DŁ(A1) Funkcja DŁ podaje liczbę znaków w danej komórce. Uwaga: obejmuje również spacje. kurs_excel_funkcja-dl 5. USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY Przykład: =USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY (A1) Ta funkcja powoduje usunięcie wszelkich spacji z tekstu w komórce oprócz tych, które rozdzielają poszczególne słowa. Innymi słowy, usuwają spacje z początku lub końca tekstu. Może wydawać się mało przydatne, ale jesli ktoś wyciąga do Excela dane z jakichś baz danych lub innych zestawień, z pewnością spotkał częściej czy rzadziej spotkał się z sytuacją, że wartości miały dodatkowe spacje. Powoduje to potem problemy przy manipulacji takimi danymi np. w instrukcjach IF. kurs_excel_funkcja-usun-zbedne-odstepy W podanym przykładzie dodałem dodatkową spację na końcu zdania „Excel jest cudowny. ”. Dla porównania wstawiłem też funkcję DŁ ktora, jak widzisz, policzyła 20 znaków, natomiast funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY dała wynik 19. 6. LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU Przykłady: = PRAWY(tekst, liczba znaków), =LEWY(tekst, liczba znaków), =MID(tekst, liczba startowa, liczba znaków). Zamiast “tekst” można oczywiście odwołać się do adresu komórki, która ten tekst zawiera. Wszystkie te funkcje zwracają fragment tekstu tak długi, jaką wartość podaliśmy w „liczba znaków”. Funkcja PRAWY zwraca XX znaków z końca tekstu, LEWY zwraca XX znaków od początku tekstu natomiast FRAGMENT.TEKSTU zwraca XX znaków z wewnątrznej częsci tekstu, podajemy mu miejsce od którego ma zacząć „wycinać” fragment (liczba startowa). kurs_excel_funkcja-prawy-lewy-fragment-tekstu W przykładzie powyżej użyłem PRAWY aby uzyskać ostatnie słowo „cudowny” z tekstu w komórce A1. Jest to po prostu 8 znaków od prawej. Użyłem LEWY aby uzyskać pierwsze słowo „Excel” z tekstu w komórce A1. Jest to po prostu 5 znaków z lewej. Użyłem FRAGMENT.TEKSTU aby uzyskać słowo „jest” ze środka tekstu w komórce A1. Są to po prostu 4 kolejne znaki zaczynając od znaku 7 w tym tekscie.