Kategoria: Poradnik Laravel Eloquent

Znajdujesz się na stronie prezentującą serię artykułów na temat Eloquent – implementacji ORM dostępnej domyślnie w Laravelu.

Powyższe zdanie niewiele nam mówi, jeśli nie wiemy co to jest ORM.

ORM (Object Relational Mapping) jest to to technika przeprowadzania operacji na danych relacyjnych (takich jak np w bazach danych SQL, MySQL) za pomocą ‚metodyk’ związanych z programowaniem obiektowym.

Innymi słowy Eloquent jako implementacja ORM jest swoistą nakładką na bazę danych. Stanowi dodatkową warstwę między kodem a bazą danych. Dzięki niej dane, tabele z bazy danych ‚konwertowane’ są w kodzie do postaci obiektów. Pisząc kod możemy przeprowadzać zmiany w tych danych (również w bazie), używając do tego celu tych skonwertowanych obiektów i ich metod, zamiast bezpośrednio języka SQL.

NULL