Jak działa Laravel. Routing i przykładowy kod

W tym artykule chciałbym pokazać Ci, na czym polega działanie Laravela i jak wygląda najprostszy kod, który ilustruje to działanie.

Istotę działania Laravel (w skrócie) doskonale pokazuje poniższy przykładowy kod z aplikacji, która oparta jest na tym frameworku.

Route::get('/start', function () {
    return "Witaj na naszej stronie.";
});

Jest to najprostszy przykład zdefiniowanego routingu, czyli poinstruowania aplikacji, jaką akcję ma wykonać, gdy wykryje, że wywołany został w przeglądarce dany adres URL.

W powyższym stwierdzeniu zawiera się główna istota działania Laravel – jest to nic innego jak zestaw zdefiniowanych reakcji na wywoływanie określony adresów URL w aplikacji. Wystarczy wpisać powyższy przykład w folderze routes/web.php w świeżej instalacji Laravel, aby zaprogramować wyświetlanie napisu „Witaj na mojej stronie„, gdy w przeglądarce wywołany zostanie adres www.[domenaaplikacji]/start