obliczanie_procentow_excel

Jak obliczyć procent w Excelu

Obliczanie procentów w Excelu jest łatwe, pod warunkiem, że dobrze rozumiemy czym w ogóle są procenty i znamy zasady ich obliczania. Co z tego, że Excel szybko podliczy nam procenty, jeśli wskażemy mu złe dane do obliczeń? Dlatego w tym artykule znajdziesz wszelkie wymagane informacje jak obliczyć procenty w Excelu a także poznasz logikę ich obliczania.

Zajmiemy się dwoma przypadkami obliczania procentów:
Procent jako część całości. Na przykład jeśli ze 120 osób 90 stanowią kobiety, to ile to procent?
Procent jako zmiana. Na przykład jeśli dochód w firmie w styczniu wyniósł 5000 zł, a w lutym 5800, to o ile procent dochód wzrósł w lutym względem stycznia?

Poniżej przedstawiam sposób obliczania procentów dla każdego z tych dwóch przypadków.

Obliczanie procentów jako części całości

Logika działania: jeśli chcesz obliczyć ile procent całości stanowi jakaś liczba, robi się to przez podzielenie tej liczby przez całość. Na przykład: w firmie mamy 120 osób, a 90 z nich stanowią kobiety, natomiast jest 30 mężczyzn. W kolumnie C chcemy wpisać procentowy udział każdej płci wśród pracowników.

jak-obliczyc-procent-w-excelu-1

Zatem dla kobiet musimy podzielić 90 / 120. A dla mężczyzn 30 / 120. Wpisujemy więc odpowiednie formuły w kolumnie C. Najpierw dla kobiet:

jak-obliczyc-procent-2

Wynik to 0.75, czyli 75%.

jak-obliczyc-procenty-excel-3

Jeśli chcemy wyświetlić ten wynik jako procenty, musimy zmienić format danych z liczb na procenty. W tym celu klikamy na komórkę prawym przyciskiem i wybieramy Formatuj komórki:

excel-jak-obliczyc-procent-4

W oknie dialogowym zaznaczamy Procentowe. Możemy jeszcze w pozycji Miejsca dziesiętne ustawić 0, aby ograniczyć miejsca po przecinku w procentach do 0.

excel-obliczanie-procentow-5

Klikamy OK i mamy nasz procent:

obliczanie-procentow-excel-6

Teraz wystarczy powtórzyć ten czynności w komórce C3, aby obliczyć procentowy udział mężczyzn. Z tym, że teraz dzielimy oczywiście 30/120, a więc formuła do wpisania w komórkę C3 wygląda tak:

= B3/B4

excel-procenty-7

Obliczanie procentowej zmiany – wzrostu lub spadku

Logika działania: Aby obliczyć procentową zmianę jakiejś liczby, należy odjąć jej starą wartość od nowej i podzielić wynik przez starą wartość:

Procentowa zmiana = (nowa wartość – stara wartość) / stara wartość

Na przykład: dochód firmy w styczniu wyniósł 5000 zł, natomiast w lutym 5800 zł. O ile procent wzrósł dochód? Podstawiamy wartości:

Procentowa zmiana = (5800 – 5000) / 5000

Wynik to 0,16 czyli 16%. Przekładając to na formułę w Excelu:

jak-obliczyc-procent-8

Wynik:

jak-obliczyc-procent-w-excelu-9

Znów, aby wyświetlić 0,16 jako procent, zmieniamy formatowanie komórki C3 na Procenty, tak jak w pierwszym przypadku powyżej. Wynik:

jaki-procent-stanowi-10

Oczywiście powyższe dwa zastosowania procentów to tylko wierzchołek góry lodowej, jednak stanowią znakomitą większość przypadków w codziennej pracy w Excelu. Jeśli obliczasz procenty inaczej (szybciej?) podziel się swoim sposobem w komentarzu.