jak-zrobic-wykres-liniowy-w-excelu

Jak zrobić wykres liniowy w Excelu – szybki sposób

Wykresy liniowe w Excelu stosowane są najczęściej do ilustrowania jak dane zmieniały się w określonym przedziale czasowym. Widać to dokładnie na przykładzie poniżej:

wykres-liniowy-jak-stworzyc

Powyższa ilustracja prezentuje wykres liniowy w Excelu, który obrazuje populację delfinów w oceanarium w latach 2010-2015. Jak widać, w wykresie liniowym oś X (pozioma) jest przedziałem czasu (w naszym przypadku kolejne lata od 2010 do 2015), natomiast na osi Y (pionowej) umieszczone są dane dla każdego z punktów w czasie (w naszym przypadku liczba delfinów). Pytasz zatem, jak zrobić taki wykres liniowy w Excelu?

Krok 1: wpisujemy dane

Aby stworzyć wykres liniowy, musimy mieć oczywiście najpierw dane, które chcemy tym wykresem zilustrować. Jeśli nie mamy danych, musimy więc najpierw je stworzyć. Aby wykres liniowy w Excelu zadziałał, musimy mieć dane dla dwóch jego osi – osi X (czasu) oraz osi Y (danych). Najlepiej wpisać je w dwóch kolumnach:

jak-stworzyc-wykres-liniowy

Krok 2: Wstawiamy wykres liniowy

Klikamy gdzieś obok na pustą komórkę arkusza (po prostu upewniamy się, że nasze dane nie są zaznaczone). Na wstążce Excela (górna belka z przyciskami i menu) znajdujemy zakładkę Wstawianie, następnie odszukujemy na niej ikonkę Wykres liniowy – jest w obszarze Wykresy:

3-wstaw-wykres-liniowy-excel-2013

Klikamy na strzałkę w dół przy tej ikonce, aby wysunąć listę rozwijaną z różnymi typami wykresów liniowych. Jeśli w masz mało danych, dla których chcesz utworzyć wykres, tak jak w naszym przypadku, możesz wybrać opcję „Wykres liniowy ze znacznikami” – druga ikonka od góry:

4-wykres-liniowy-ze-znacznikami

Jeśli masz więcej danych, wybierz po prostu „Wykres liniowy”. Nie będą na nim widoczne wtedy markery, czyli punkty danych dla konkretnych lat, dzięki czemu wykres będzie czytelniejszy. My możemy śmiało użyć bardziej użytecznego wykresu ze znacznikami.

Po kliknięciu pojawi się puste pole wykresu na arkuszu.

5-wykres-liniowy-excel

Krok 3: Zaznaczamy dane do wykresu

Czas sprawić, aby nasz wykres zaczął pokazywać jakieś dane. Klikamy na niego prawym przyciskiem i wybieramy opcję Zaznacz dane.

6-zaznaczanie-danych-do-wykresu-liniowego

Pojawi się okno dialogowe „Wybieranie źródła danych”. Umieszaczamy kursor w polu „Zakres danych wykresu”…

7-zakres-danych-wykresu-liniowego

… i zaznaczamy kolumnę z danymi, łącznie z nagłówkiem. W naszym przypadku jest to kolumna B – Populacja delfinów.

8-tworzenie-wykresu-liniowego

Następnie wracamy do okna dialogowego i klikamy na przycisk „Edytuj” w obszarze „Etykiety osi poziomej”.

9-etykiety-osi-poziomej-wykresu-liniowego

I tym razem zaznaczamy kolumnę z datami:

wykres-liniowy-etykiety-osi

Klikamy OK, następnie jeszcze raz OK, aby zamknąć okno dialogowe „Wybieranie źródła danych”. Nasz wykres jest gotowy:

1-jak-zrobic-wykres-liniowy-w-excelu