Tabele przestawne Excel krok po kroku

Jeśli trafiłeś na ten artykuł, ponieważ nie wiesz czym są tabele przestawne. ewentualnie po co są Ci potrzebne i jak mogą Ci pomóc w codziennej pracy w Excelu, to dobrze trafiłeś. Zamierzam opowiedzieć Ci co nieco o tym niezwykle popularnym narzędziu Excela i pokazać, jak tworzyć tabele przestawne szybko i w prosty sposób.

Zdjęcia, które ilustrują ten tutorial zostały pzeze mnie zrobione na arkuszu, który możesz pobrać klikając na przycisk „Załącznik” po prawej stronie. Dzięki temu będziesz mógł wykonywać instrukcje krok po kroku na tym samym arkuszu, którego użyłem do przygotowania tego tekstu. Zaczynamy!

Tabele przestawne i Excel – co to w ogóle jest?

Tabele przestawne w Excelu służą do łatwiejszego zarządzania, a przede wszystkim do „wyciągania” kluczowych informacji z dużego zbioru danych i przejrzystego ich prezentowania na arkuszu.

Przeanalizujmy popularny przypadek. Firma XYZ achiwizuje w arkuszu Excela każdą sprzedaż swoim produktów w październiku. Zbierane informacje zawierają datę sprzedaży, numer zamówienia, kwotę, nazwę klienta oraz punkt sprzedaży, ponieważ firma ma sklepy zlokalizowane w kilku miastach w Polsce. Lista zamówień wygląda w ten sposób:

tabele-przestawne-co-to-jest

Za pomocą tabeli przestawnej możemy dowolnie „bawić się” tymi danymi i np. pokazać sumę wartości zamówień dla sklepów w każdym mieście:

tabele-przestawne-excel-kurs

Jeśli chcesz wiedzieć, jak stworzyć tę prostą tabelę przestawną, czytaj dalej. Zachęcam do pobrania załącznika do tego artykułu z belki po prawej stronie, jeśli chcesz operować na tym samym arkuszu, którego dotyczą poniższe instrukcje.

Jak stworzyć tabelę przestawną w Excelu

Klikamy na dowolnej komórce z danymi na naszym arkuszu, lub zaznaczamy cały obszar danych. Jeśli wykonujesz to na innym arkuszu niż ten dołączony do artykułu, upewnij się, że Twoje dane nie zawierają pustych komórek oraz każda kolumna posiada unikalny nagłówek. W przeciwnym razie, jeśli sam nie zaznaczysz całego obszaru danych, a zaznaczysz tylko jedną komórkę, Excel nie wykryje poprawnie obszaru danych do tabeli przestawnej.

Następnie na wstążce Excela klikamy na zakładce Wstawianie, następnie na przycisk Tabela przestawna (jest pierwszy od lewej).

excel-tabela-przestawna

Wyświetli się okno dialogowe tworzenia tabeli przestawnej. Upewnij się, że w polu Zakres Excel ‚wychwycił’ poprawny zakres danych do tabeli przestawnej. W naszym przypadku powinno być to Arkusz1!$A$1:$E$14. W tym okienku możemy jeszcze określić gdzie ma się pojawić nasza tabela przestawna – dobrą praktyką jest umieszczenie jej na nowym arkuszu.

jak-zrobic-tabele-przestawna

Klikamy OK. Zostaniemy teraz przeniesieni do nowego arkusza z naszą, pustą jeszcze, tabelą przestawną. Po prawej stronie arkusza znajduje się belka „Lista pól tabeli przestawnej” z 5 polami, które były nagłówkami naszego oryginalnego zbioru danych:

lista-pol-tabeli-przestawnej-excel

Najeżdżamy kursorem na pole ‚Sklep’ i przesuwamy je na dół do okienka ‚Etykiety wierszy’ (lub ‚Wiersze’ w Excelu 2013). Następnie przesuwamy pole ‚Suma’ do pola ‚Wartości’.

tabela-przestawna-pomoc

Jeśli wszystko wykonaliśmy dobrze, na arkuszu pojawi się nasza tabela przestawna, pokazująca sumę sprzedaży w każdym ze sklepów firmy XYZ:

tabela-przestawna-tutorial

Jak zauważyłeś, suma sprzedaży nie jest wyświetlana jako sformatowana na walutę, ale zwykłe liczby. Aby to zmienić, zaznaczamy tę kolumnę i klikamy prawym przyciskiem myszy, następnie z menu kontekstowego wybieramy opcję Formatuj liczby i w oknie dialogowym z lewej strony wybieramy „Walutowe”, symbol waluty jako „zł” i ustawiamy zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku. Finalnie uzyskamy swojski efekt:

tabele-przestawne-excel-kurs

Porównując ją z oryginalnym zbiorem danych na arkuszu, łatwo dojść do wniosku, że tabele przestawne znacząco ułatwiają pracę w Excelu szczególnie, jeśli chcemy szybko podsumować jakieś dane.

Większość informacji w tym artykule pochodzi z mojego kursu wideo Opanuj Excela Krok Po Kroku. Znajdziesz tam obszerną część poświęconą tabelom przestawnym z poradami, wskazówkami i przykładami. Zachęcam do zapoznania się z kursem, jeśli chcesz rozwijać swoje dotychczasowe umiejętności w Excelu.

Poradnik do funkcji Wyszukaj Pionowo

Większość osób, które na co dzień mają do czynienia z Excelem słyszało o funkcji Wyszukaj.Pionowo, ale nie każdy wie co właściwie robi ta funkcja i w jakich przypadkach najlepiej jej używać.

Wyszukaj.Pionowo to funkcja dostępna w Excelu w kategorii ‚Wyszukiwanie i adresy”. Jej definicja mówi: „wyszukuje wartość w pierwszej od lewej kolumnie tabeli i zwraca wartość z tego samego wiersza w kolumnie określonej przez użytkownika.”

wyszukaj-pionowo-funkcja

Najlepiej działanie tej funkcji zilustrujemy na przykładzie.

Przykład funkcji Wyszukaj Pionowo

Załóżmy, że prowadzimy sklep i mamy w arkuszu Excela listę produktów wraz z ceną każdego z nich. Po miesiącu dostajemy raport w osobnym arkuszu od sprzedawcy, ile sztuk każdego produktu sprzedało się w sklepie. Twoim zadaniem jest zrobić podsumowanie sprzedaży, czyli obliczyć dochód, czyli wypełnić 2 pozostałe kolumny w arkuszu „podsumowanie”.

wyszukaj-pionowo-jak-dziala

Oczywiście aby obliczyć dochód w arkuszu „podsumowanie”, musimy najpierw odszukać cenę za jedną sztukę danego produktu w pierwszym arkuszu (jest w kolumnie B). I właśnie do tego możemy wykorzystać funkcję Wyszukaj Pionowo. Jeśli umieścimy tę funkcję w komórkach kolumny Cena w arkuszu Podsumowanie i odpowiednio ją skonfigurujemy, będzie ona zwracać cenę każdego z tych produktów, które zaczerpnie z arkusza A. Poniżej opiszę jak dokładnie wygląda ta funkcja w tym przypadku i jaka logika za nią ‚stoi’.

Jak używać funkcji Wyszukaj Pionowo

W komórce C2 arkusza B wpisujemy znak równości ‚=’ oraz nazwę funkcji (możemy ją wybrać z listy po wpisaniu pierwszych kilku liter):

opis-funkcji-wyszukaj-pionowo

Klikamy na niej podwójnie, aby wstawić ją do komórki. Następnie określamy pierwszy argument tej funkcji, czyli Szukana wartość. Jest to wartość, którą chcemy odnaleźć w arkuszu A, aby następnie uzyskać stamtąd jego cenę. Czyli w naszym przypadku szukamy wartości ‚Telewizor HD’, a więc jako argument funkcji możemy po prostu zaznaczyć komórkę A2. Następnie wpisujemy średnik ‚;’, aby przejść do kolejnego argumentu tej funkcji, jakim jest tablica_tabela.

wyszukaj-pionowo-poradnik

Argument tablica_tabela to nic innego jak obszar, który chcemy przeszukać – który zawiera zarówno szukaną przez nas wartosć ‚Telewizor HD’ jak również dane, które nas interesują – jego cenę. Dlatego też po prostu przechodzimy na Arkusz A i zaznaczamy obie kolumny – A oraz B przeciągając kursorem. W tym momencie Twój ekran powinien wyglądać mniej więcej tak:

poradnik-wyszukaj-pionowo

Znów wpisujemy średnik i przechodzimy do trzeciego argumentu funkcji: nr_indeksu_kolumny. Tutaj podajemy w której kolumnie z zaznaczonego przez nas w poprzednim argumencie obszaru chcemy uzyskać dane. Interesuje nas cena, która jest w drugiej kolumnie, więc wpisujemy 2 i dajemy średnik:

tutorial-funkcja-wyszukaj-pionowo

Pozostał nam ostatni argument – przeszukiwany zakres. Przyjmuje on wartości PRAWDA lub FAŁSZ. Wpisujemy FAŁSZ, jeśli Excel ma zastosować dokładne dopasowanie, czyli ma odszukać konkretnie frazy ‚Telewizor HD’, natomiast PRAWDA, jeśli chcemy zastosować dopasowanie przybliżone – wtedy Excel nie zwróci błędu, jeśli nie znajdzie tej frazy w przeszukiwanej tablicy danych, ale odszuka najbliższą wartość podanego przez nas argumentu i zwróci dane dla niego.

W naszym przypadku możemy więc pominąć ten argument całkowicie lub wpisać FAŁSZ:

wyszukaj-pionowo-kurs

Wciskamy Enter i powinniśmy zostać przeniesieni do Arkusza B, a w komórce C2 powinna ukazać się cena jednego telewizora – 1900 zł. Przeciągamy komórkę C2 do pozostałych w tej kolumnie, aby uzyskać ceny pozostałych produktów za pomocą funkcji Wyszukaj Pionowo:

funkcja-wyszukaj-pionowo=pomoc

Teraz pozostaje nam tylko w kolumnie Dochód przemnożyć liczbę sprzedanych sztuk każdego produktu z ceną, ale to wykracza poza obszar tego artykułu i myślę, że nie nastręczy Ci problemów.

Jeśli chcesz pobrać mój arkusz, na którym tworzyłem ten artykuł i z którego pochodzą zdjęcia – skorzystaj z przycisku ‚Pobierz załącznik’ na górze po prawej, na bocznym panelu tej strony.

Jeśli chcesz nauczyć się tej oraz innych funkcji Excela, zapraszam do mojego kursu online Excel.

Jak obliczyć procent w Excelu

Obliczanie procentów w Excelu jest łatwe, pod warunkiem, że dobrze rozumiemy czym w ogóle są procenty i znamy zasady ich obliczania. Co z tego, że Excel szybko podliczy nam procenty, jeśli wskażemy mu złe dane do obliczeń? Dlatego w tym artykule znajdziesz wszelkie wymagane informacje jak obliczyć procenty w Excelu a także poznasz logikę ich obliczania.

Zajmiemy się dwoma przypadkami obliczania procentów:
Procent jako część całości. Na przykład jeśli ze 120 osób 90 stanowią kobiety, to ile to procent?
Procent jako zmiana. Na przykład jeśli dochód w firmie w styczniu wyniósł 5000 zł, a w lutym 5800, to o ile procent dochód wzrósł w lutym względem stycznia?

Poniżej przedstawiam sposób obliczania procentów dla każdego z tych dwóch przypadków.

Obliczanie procentów jako części całości

Logika działania: jeśli chcesz obliczyć ile procent całości stanowi jakaś liczba, robi się to przez podzielenie tej liczby przez całość. Na przykład: w firmie mamy 120 osób, a 90 z nich stanowią kobiety, natomiast jest 30 mężczyzn. W kolumnie C chcemy wpisać procentowy udział każdej płci wśród pracowników.

jak-obliczyc-procent-w-excelu-1

Zatem dla kobiet musimy podzielić 90 / 120. A dla mężczyzn 30 / 120. Wpisujemy więc odpowiednie formuły w kolumnie C. Najpierw dla kobiet:

jak-obliczyc-procent-2

Wynik to 0.75, czyli 75%.

jak-obliczyc-procenty-excel-3

Jeśli chcemy wyświetlić ten wynik jako procenty, musimy zmienić format danych z liczb na procenty. W tym celu klikamy na komórkę prawym przyciskiem i wybieramy Formatuj komórki:

excel-jak-obliczyc-procent-4

W oknie dialogowym zaznaczamy Procentowe. Możemy jeszcze w pozycji Miejsca dziesiętne ustawić 0, aby ograniczyć miejsca po przecinku w procentach do 0.

excel-obliczanie-procentow-5

Klikamy OK i mamy nasz procent:

obliczanie-procentow-excel-6

Teraz wystarczy powtórzyć ten czynności w komórce C3, aby obliczyć procentowy udział mężczyzn. Z tym, że teraz dzielimy oczywiście 30/120, a więc formuła do wpisania w komórkę C3 wygląda tak:

= B3/B4

excel-procenty-7

Obliczanie procentowej zmiany – wzrostu lub spadku

Logika działania: Aby obliczyć procentową zmianę jakiejś liczby, należy odjąć jej starą wartość od nowej i podzielić wynik przez starą wartość:

Procentowa zmiana = (nowa wartość – stara wartość) / stara wartość

Na przykład: dochód firmy w styczniu wyniósł 5000 zł, natomiast w lutym 5800 zł. O ile procent wzrósł dochód? Podstawiamy wartości:

Procentowa zmiana = (5800 – 5000) / 5000

Wynik to 0,16 czyli 16%. Przekładając to na formułę w Excelu:

jak-obliczyc-procent-8

Wynik:

jak-obliczyc-procent-w-excelu-9

Znów, aby wyświetlić 0,16 jako procent, zmieniamy formatowanie komórki C3 na Procenty, tak jak w pierwszym przypadku powyżej. Wynik:

jaki-procent-stanowi-10

Oczywiście powyższe dwa zastosowania procentów to tylko wierzchołek góry lodowej, jednak stanowią znakomitą większość przypadków w codziennej pracy w Excelu. Jeśli obliczasz procenty inaczej (szybciej?) podziel się swoim sposobem w komentarzu.

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach SEO dla firm i przedsiębiorstw

Jeśli prowadzisz firmową stronę internetową i pragniesz znaleźć się na czołowej pozycji w Google, ale nie wiesz jak „ugryźć” temat pozycjonowania i SEO w wyszukiwarkach, ten kurs jest dla Ciebie.

Prowadząc biznes, masz zwykle dwie drogi aby znaleźć się z nim na szczycie Google i skutecznie pozyskiwać ruch z wyszukiwarki:

a) zlecić pozycjonowanie zewnętrznej firmie (i płacić jej miesięcznie za tę usługę)
b) pozycjonować stronę samodzielnie

Po tym kursie będziesz wiedział, jak porządnie zabrać się do pracy, jeśli wybierasz opcję b).

Ten kurs oparty jest na wytycznych Google oraz niezliczonych prac i badań ekspertów z branży SEO z takich portali jak SearchEngineLand, MOZ, KissMetrics i inne. Dodatkowo autor kursu posiada ponad 8 lat doświadczenia w pozycjonowaniu stron dla polskich firm i przedsiębiorstw.

Obejrzyj ten kurs, aby:

 • poznać zasady działania wyszukiwarek
 • dowiedzieć się, co ma znaczenie w wyścigu o pierwsze miejsce w Google
 • zdobyć merytoryczną wiedzę o pozycjonowaniu, która pozwoli Ci skutecznie optymalizować stronę swojej firmy i jej pozycję w wynikach wyszukiwania
 • poznać narzędzia niezbędne do skutecznego pozycjonowania
 • dowiedzieć się nie tylko dlaczego warto pozycjonować biznesową stronę, ale również jak to robić

Dla kogo jest ten kurs?

 • przedsiębiorców pragnących być widocznymi w Google
 • właścicieli stron, którzy chcą zwiększyć ruch z wyszukiwarki
 • osób pragnących nauczyć się pozycjonowania
 • dla każdego, kto chce wiedzieć co jest ważne w pozycjonowaniu

Jak zrobić wykres liniowy w Excelu – szybki sposób

Wykresy liniowe w Excelu stosowane są najczęściej do ilustrowania jak dane zmieniały się w określonym przedziale czasowym. Widać to dokładnie na przykładzie poniżej:

wykres-liniowy-jak-stworzyc

Powyższa ilustracja prezentuje wykres liniowy w Excelu, który obrazuje populację delfinów w oceanarium w latach 2010-2015. Jak widać, w wykresie liniowym oś X (pozioma) jest przedziałem czasu (w naszym przypadku kolejne lata od 2010 do 2015), natomiast na osi Y (pionowej) umieszczone są dane dla każdego z punktów w czasie (w naszym przypadku liczba delfinów). Pytasz zatem, jak zrobić taki wykres liniowy w Excelu?

Krok 1: wpisujemy dane

Aby stworzyć wykres liniowy, musimy mieć oczywiście najpierw dane, które chcemy tym wykresem zilustrować. Jeśli nie mamy danych, musimy więc najpierw je stworzyć. Aby wykres liniowy w Excelu zadziałał, musimy mieć dane dla dwóch jego osi – osi X (czasu) oraz osi Y (danych). Najlepiej wpisać je w dwóch kolumnach:

jak-stworzyc-wykres-liniowy

Krok 2: Wstawiamy wykres liniowy

Klikamy gdzieś obok na pustą komórkę arkusza (po prostu upewniamy się, że nasze dane nie są zaznaczone). Na wstążce Excela (górna belka z przyciskami i menu) znajdujemy zakładkę Wstawianie, następnie odszukujemy na niej ikonkę Wykres liniowy – jest w obszarze Wykresy:

3-wstaw-wykres-liniowy-excel-2013

Klikamy na strzałkę w dół przy tej ikonce, aby wysunąć listę rozwijaną z różnymi typami wykresów liniowych. Jeśli w masz mało danych, dla których chcesz utworzyć wykres, tak jak w naszym przypadku, możesz wybrać opcję „Wykres liniowy ze znacznikami” – druga ikonka od góry:

4-wykres-liniowy-ze-znacznikami

Jeśli masz więcej danych, wybierz po prostu „Wykres liniowy”. Nie będą na nim widoczne wtedy markery, czyli punkty danych dla konkretnych lat, dzięki czemu wykres będzie czytelniejszy. My możemy śmiało użyć bardziej użytecznego wykresu ze znacznikami.

Po kliknięciu pojawi się puste pole wykresu na arkuszu.

5-wykres-liniowy-excel

Krok 3: Zaznaczamy dane do wykresu

Czas sprawić, aby nasz wykres zaczął pokazywać jakieś dane. Klikamy na niego prawym przyciskiem i wybieramy opcję Zaznacz dane.

6-zaznaczanie-danych-do-wykresu-liniowego

Pojawi się okno dialogowe „Wybieranie źródła danych”. Umieszaczamy kursor w polu „Zakres danych wykresu”…

7-zakres-danych-wykresu-liniowego

… i zaznaczamy kolumnę z danymi, łącznie z nagłówkiem. W naszym przypadku jest to kolumna B – Populacja delfinów.

8-tworzenie-wykresu-liniowego

Następnie wracamy do okna dialogowego i klikamy na przycisk „Edytuj” w obszarze „Etykiety osi poziomej”.

9-etykiety-osi-poziomej-wykresu-liniowego

I tym razem zaznaczamy kolumnę z datami:

wykres-liniowy-etykiety-osi

Klikamy OK, następnie jeszcze raz OK, aby zamknąć okno dialogowe „Wybieranie źródła danych”. Nasz wykres jest gotowy:

1-jak-zrobic-wykres-liniowy-w-excelu

Postaw stronę, a potem dom. Czyli jak zarobić milion złotych w rok na reklamach WWW?

Raz na jakiś czas głośno robi się o ludziach którzy zarabiają fortunę dzięki wpływom z reklam na ich stronie/stronach internetowych. W Polsce doskonałym przykładem jest np. blog kominek, ale na świecie podobnych przypadków jest wiele. Ostatnio np. przeczytałem o pewnym Australijczyku, który zarobił milion dolarów w rok dzięki reklamom AdSense na swojej stronie z recenzjami aparatów, kamer i innego sprzętu Nikon. Wybudował dom, założył rodzinę. Sielanka.

Zobaczmy co trzeba zrobić, aby powtórzyć jego sukces. Z tym, że zamiast dolarów, chcemy zarobić złotówki. Zacznijmy od prostych wyliczeń.

 • Milion złotych zysku rocznie to 2740 zł zysku dziennie.
 • Według najnowszych badań średni współczynnik klikalności w reklamy (CTR) w Polsce wynosi 0,68%.
 • Średni zysk z jednego kliknięcia (z mojego doświadczenia) – 0,25 zł

A zatem, aby zarobić 2740 zł dziennie musimy mieć 10,960 kliknięć w reklamy dziennie. (2740 / 0,25). To z kolei oznacza, że nasza strona musi mieć ponad 1,600,000 odsłon dziennie, ponieważ współczynnik CTR pokazuje, że tylko 0,68% ze 100 wyświetleń reklamy zostaje „klikniętych”.

Co musimy mieć, aby uzyskać 1,6 mln odsłon dziennie? Prosta matematyka:

 • 500 super ciekawych artykułów, z których każdy generuje 3,200 wyświetleń dziennie.

lub

 • 10 000 mniej ciekawych, ale nadal na tyle ciekawych artykułów, żeby były zdolne wygenerować 160 wyświetleń dziennie. Każdy.

Który scenariusz obrać? Jeśli pierwszy – nie obejdzie się bez dodatkowych kosztów na reklamę. Dużo trudniej jest zdobyć 3,200 wyświetleń artykułu niż 160. Wybieramy więc drugą opcję.

1. Tworzymy nowoczesną, responsywną stronę WWW.

Z dobrym UX i doskonałą strukturą. Świetnie zoptymalizowaną technicznie pod kątem widoczności w wyszukiwarkach. Można skorzystać z tego kursu.

2.Rekrutujemy armię redaktorów.

Napisanie 10,000 dobrych artykułów zajmuje sporo czasu. Do każdego trzeba się przygotować, przeprowadzić ‘research’, zobaczyć co już zostało napisane i jak można dany temat pchnąć dalej, a także aby go potem dobrze ‘sprzedać’ – czyli zaserwować kontent w atrakcyjnej formie. To wszystko sprawia, że dobry jakościowo artykuł powstaje pewnie w ciągu 1 dnia. 10,000 dni to około 27 lat. Nie mamy aż tyle czasu. Potrzebujemy dobrze obytych z SEO ludzi, którzy będą pisać teksty dla nas. Teksty atrakcyjne dla ludzi i atrakcyjne dla wyszukiwarek.

3. Ustalamy procent z reklam dla redaktorów

Koszt napisania jednego wartościowego pod kątem SEO artykułu, a jednocześnie na tyle ciekawego, aby mógł organicznie budować traffic do strony przez pojawiające się do niego z czasem linki zewnętrzne, wynosi kilkaset złotych. Przypuszczam, że nie mamy takiego budżetu, zatem musimy porozumieć się z redaktorami, że jako zapłatę uzyskają cześć wpływów z reklam wyświetlanych przy ich artykułach. Popularne stawki wahają się od 15 do 20 procent.

4. Dbamy o content dobrej jakości

Jeszcze kilka lat temu dużo łatwiej było zdobyć ruch tworząc tzw. farmy kontentu. Od ostatnich update’ów w 2009 roku wyszukiwarka Google jest już znaczenie mądrzejsza i nie tylko ignoruje, ale nawet banuje strony z treścią stworzoną wyłącznie w celach SEO – zapchaną słowami kluczowymi, które zaburzają jej cały sens. Dlatego musisz mieć na uwadze przede wszystkim to, aby redaktorzy tworzyli ciekawe teksty które generują ruch w naturalny sposób. To nie jest łatwe, dlatego może się okazać, że w celu zdobycia dobrych jakościowo tekstów, będziesz musiał zdobyć lepszych redaktorów i zwiększyć tym samym stawkę ich udziału w reklamach na grubo powyżej 20%.

5. Celujemy w odpowiednią tematykę serwisu

Jest to potrzebne ze względu na łatwiejsze pozyskiwanie reklamodawców. Dużo łatwiej jest pozyskać chętnych do reklamowania się w serwisie np. o gadżetach elektronicznych, niż na stronie o cyklu życiowym drobnoustrojów na dnie jeziora bajkał. Dlatego dbaj o to, aby artykuły na Twojej stronie były dostosowane tematycznie do produktów i usług, które chcesz reklamować. To plus zwiększające się z miesiąca na miesiąc odsłony zapewnią Ci stały strumień reklamodawców. A wtedy staniesz u wrót skarbca z milionem . Także jak widzisz, łatwo nie jest. Konkurencja też nie jest już najmniejsza. Moja rada jest więc następująca: celuj w milion, ale nie nastawiaj się, że łatwo go zarobisz. Zarób połowę, albo nawet jedną trzecią, a potem napisz o tym książkę. Na tym dopiero zyskasz konkretne pieniądze.